Om Norra Grundsunds Hamn- och Båtförening

Sedan januari 2015 har föreningen arrendeavtal med Lysekils kommun, vilket innebär att föreningen ansvarar för driften i N:a Grundsunds småbåtshamn. Avtalet innefattar bryggor och kringliggande landområden. 


Hamnföreningen bildades redan 1973 som ideell allmännyttig förening. Inför övertagande av hamndriften reviderades stadgan samtidigt som namnet ändrades till Hamn- och båtförening. Stadgar och ordningsföreskrifter finner du under fliken.


Föreningen är öppen för alla. Vill du bli medlem sänder du e-post till info@ngrundsundhamn.se. Medlemsavgiften är 100 kr/år (2023). Uppge namn, adress, e-post och telnummer. 


Föreningen har två betongbryggor (från 2016 respektive 2021) och två mindre pontonbryggor på hamnens södra sida samt en fast pålad träbrygga. Totalt finns i småbåtshamnen ca 115 bryggplatser. 


För medlemmar med båtplats är det obligatoriskt att också vara medlem i föreningens Båtplatssektion. 

BILDER FRÅN TIDIGARE HÄNDELSER