Om Norra Grundsunds hamn

Hamnen är och har väl alltid varit samlingsplatsen i N Grundsund. Under stenhuggeriepoken skeppades sten från kajerna och under sillperioden landades massor av sill.


N Grundsund har aldrig haft nämnvärd betydelse i fraktfarten, utan det var främst på Stora och Lilla Kornö som dåtidens fraktskutor hade hemmahamn. Sista skutan, i den lilla fraktfart som fanns i N Grundsund, var svartmålade träskutan "Bruno". Den låg förtöjd, som ett slags signum för N Grundsund, i hamnen från 1960 till 1977 då resterna sänktes på insidan av Bockholmen.


Yrkesfiske bedrevs med N Grundsund som utgångspunkt fram till mitten av 1930-talet. Men till skillnad från många andra bohusländska kustbyar har N Grundsund numera och sedan mitten av 1980-talet ett par riktiga fiskebåtar, vilka yrkesmässigt fiskar bl a kräfta, hummer och skarpsill. Riktiga fiskebåtar och rejäla, moderna sjöbodar bidrar till hamnens karaktär.


I slutet av september domineras hamn såväl som personliga möten av hummerfisket. Hamnen är en levande hamn också under vinterhalvåret.

Källa: Folke Sandberg, Hus, bygd och människor i N Grundsund, 

Båtplatser

För medlemmar med båtplats är det obligatoriskt att också vara medlem i Båtplatssektionen. Årlig medlemsavgift är 550 kronor Därutöver utgår årliga avgifter för bryggplats, eventuell uppläggningsplats och andra tjänster. 


Föreningen disponerar ca 115 båtplatser. Platserna fördelaspå fem bryggor. Från och med våren 2021 finns fyra flytbryggor med y-bommar samt en fast pålad brygga. Därutöver finns några platser på mindre äldre bryggor.  


Aktuella avgifter liksom ansökan om båtplats, vinteruppställning och uppställning av båtkärra hittar du i länkarna här nedan.


Kommunmedlem har företräde i båtplatskön. Kommunmedlem är person som är mantalsskriven eller äger fastighet i Lysekils kommun.