Kort om samhället Norra Grundsund

Det har bott folk i N:a Grundsund åtminstone sedan början av 1700-talet. Intill slutet av 1800-talet var N:a Grundsund ett litet fiskarsamhälle och bebyggelsen bestod av mindre torp. Byn hade kanske även betydelse som replipunkt för boende på Saltö, som på den tiden hade större befolkning än N:a Grundsund. 


När stenhuggeriet kom någon gång runt sekelskiftet 1800/1900 ökade befolkning och bebyggelse.


Under sillperioden, cirka 1890 till 1905, drevs oljefabrik och trankokeri på Blixten och i Spjösvik. När sillperioden tog slut gjordes fabriken på Blixten om till snickerifabrik. Fabriken  gick i konkurs redan 1915. Den höga fabriksskorstenen, som man ser på gamla foton, sköts ner 1929. Långt in på 1970-talet nyttjades Blixten som dansbana. Nu är Blixten förvisad till bilparkering och båtuppläggning.


Bebyggelsen i själva samhället består idag av cirka tjugo hus. Det äldsta är troligen byggt runt 1855-60. Många av husen byggdes i början av 1900-talet. Första"stora" huset i N Grundsund, Schillerska huset, byggdes runt 1790 vid Evertsvik, men det revs runt 1925. 


Runt utanför själva byn finns gott om fritidshus, varav en del är upprustade gamla fiskar- och torparstugor. Några hundra meter upp utmed vägen mot Lysekil finner vi Spjösvik, som har ungefär lika många hus som N:a Grundsund. 


källa:Folke Sandberg, Hus, byggd och människor i N Grundsund